Sunday, July 27, 2008

Azman Wahid akan kekalkan Naib Ketua Bahagian.

Tn. Azman Bin Wahid hanya akan mengekalkan Jawatan Sebagai Naib Ketua Bahagian sahaja.

No comments: